Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji Znajdź Cel

DZIAŁAMY W OBSZARZE EDUKACJI I KULTURY,

naszą misją jest:

„Wspieranie w rozwoju Młodych, by inspirować Ich do działania.”

Jeśli zastanawiasz się jak to zrobić, przeczytaj:

Fundacja Znajdź Cel jest organizacją pożytku publicznego (OPP). Każdy płatnik podatku dochodowego ma prawo zadecydować o tym, na jakie cele będzie przeznaczona część płaconych przez niego podatków . Możesz przekazać 1% organizacji pożytku publicznego (OPP) niezależnie czy korzystasz z formularza wstępnie wypełnionego przez urząd skarbowy, który znajdziesz na portalu www.podatki.gov.pl, czy też jeśli wypełniasz zeznanie podatkowe ręcznie.

Jeśli korzystasz z formularza na portalu www.podatki.gov.pl, to po zalogowaniu się na portalu, przed akceptacją i wysyłką zeznania możesz wybrać opcję wybierz organizację a następnie w pierwszym wierszu podać numer KRS Fundacji Znajdź Cel: 0000545290 i kliknąć zatwierdź, wrócisz na poprzednią stronę, z której możesz wysłać zeznanie podatkowe.

Jeśli wypełniasz zeznanie ręcznie to:

  • w formularzu pit-36 (działalność gospodarcza) – w części S, w poz. 440 możesz podać numer KRS Fundacji Znajdź Cel: 0000545290, a w poz. 441 wnioskowaną kwotę, jaką chcesz przekazać organizacji OPP (nie więcej niż 1% należnego podatku)
  • w formularzu pit-36L (podatek liniowy) – w części O, w poz. 146 możesz podać numer KRS Fundacji Znajdź Cel: 0000545290, a w poz. 147 wnioskowaną kwotę, jaką chcesz przekazać organizacji OPP (nie więcej niż 1% należnego podatku)
  • w formularzu pit-37 (praca, umowa zlecenie i o dzieło) – w części K, w poz. 132 możesz podać numer KRS Fundacji Znajdź Cel: 0000545290, a w poz. 133 wnioskowaną kwotę, jaką chcesz przekazać organizacji OPP (nie więcej niż 1% należnego podatku)
  • w formularzu pit-28 (ryczałt) – w części M, w poz. 138 możesz podać numer KRS Fundacji Znajdź Cel: 0000545290, a w poz. 139 wnioskowaną kwotę, jaką chcesz przekazać organizacji OPP (nie więcej niż 1% należnego ryczałtu)
  • w formularzu pit-38 (papiery wartościowe, akcje, udziały) – w części J, w poz. 62 możesz podać numer KRS Fundacji Znajdź Cel: 0000545290, a w poz. 63 wnioskowaną kwotę, jaką chcesz przekazać organizacji OPP (nie więcej niż 1% należnego podatku)
  • w formularzu pit-39 (zbycie nieruchomości) – w części H, w poz. 48 możesz podać numer KRS Fundacji Znajdź Cel: 0000545290, a w poz. 49 wnioskowaną kwotę, jaką chcesz przekazać organizacji OPP (nie więcej niż 1% należnego podatku)