Masz Głos

To już druga edycja akcji Masz Głos, którą prowadziliśmy w Gminie Oborniki Śląskie

W tej edycji Młodzież postanowiła uwrażliwić społeczność lokalną na pojęcie szacunku, w związku z tym w szkole w Pęgowie zorganizowali grę korytarzową, która w tematykę wyrażania szacunku wprowadziła całą społeczność szkolną.

Wzorem roku poprzedniego Młodzi zorganizowali i przeprowadzili również debatę na temat : „W jaki sposób wyrażać szacunek w XXI w. ” w debacie brali udział uczniowie szkoły, dyrektor Wojciech Wróbel, przedstawiciele samorządu w osobie Burmistrza Henryka Cymermana i zaprzyjaźnieni przedstawiciele społeczności lokalnej, wśród nich Pani Elżbieta Bruchajzer. W ramach ich działań zostały wypracowane materiały wizualne które wykorzystali do produkcji naklejek i kartek okolicznościowych zachęcających do wyrażania szacunku w prostych sytuacjach życiowych, np. korkach na drodze itp. Kartki zostały rozdane wśród młodzieży szkolnej, społeczności z Pęgowa oraz instytucji z terenu Gminy Oborniki Śląskie

więcej o przebiegu akcji możecie przeczytać na stronie Szkoły w zakładce Dzień Patrioty i Patriotki 2018