Hikes+ Connecting People

Wyprowadziliśmy proces edukacji poza mury szkoły, wdrożyliśmy wędrówki w stylu HIKE+ w naszych społecznościach.

To był dobry czas na zdobywanie nowych umiejętności na świeżym powietrzu w połączeniu z zarządzaniem dynamiką grupy.

Magia w kontakcie z naturą!

film udostępniony ze strony SP3 https://sp3obornikisl.edupage.org/news/