Rodzinna Akademia łapania chwil

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 10 rodzin, w sumie 40 osób z Pęgowa i okolic związanych z życiem Fundacji. W promocji wykorzystaliśmy plakaty i ogłoszenia internetowe.
W projekcie, każda z 10 rodzin zrealizowała 9 tygodniowych działań, w okresie od czerwca do września 2020.
Celem było zaktywizowanie 10 rodzin do wypracowania nawyków wzajemnego spędzania czasu na łonie natury i tzw. łapania chwili. Łapanie chwil czyli świadome spędzanie czasu, pełne czułości, ciepła i okazji do budowania więzi emocjonalnych. Nabycia umiejętności odczytywania własnych emocji, nabycia umiejętności rozmowy o potrzebach i emocjach innych niż tylko konsumenckie.
Zwyczaj wspierania się w rodzinie, doceniania członków własnych, jak również do zaistnienia na tle lokalnej społeczności. Zaprocentowało to zbudowaniem nawyków wspólnego spędzania czasu, podtrzymywania rodzinnych tradycji i rytuałów.
Udało się również osiągnąć wzrost poczucia lokalnej wspólnoty i ducha zdrowej rywalizacji, która mobilizuje do wzmocnienia wzajemnych zależności .
Cykl spotkań składał się z: 3*spotkań całej grupy projektowej i 9 tyg. działań zaplanowanych przez rodziny uczestniczące w projekcie w zgodzie z potrzebami uczestników.
Czas realizacji 9 wyzwań w okresie trwania projektu okazał się idealnym czasem na wypracowanie nawyków, wspólnego spędzania czasu, uświadomienia sobie
potrzeby współpracy, wzajemnego doceniania się i zbudowania więzi.
Podczas pierwszego spotkania integracyjnego wszystkich uczestników, rozplanowane zostały działania projektowe i tematy przewodnie na kolejne 9 tygodni. Odbyły się warsztaty coachingowe z tworzenia map marzeń z wykorzystaniem kart by pomóc uczestnikom określić oczekiwania i potrzeby.
Podczas drugiego spotkania całej grupy, odbył się warsztat nazywaj emocje, przyjmuj informację zwrotną jak prezenty. Uczestnicy wykorzystując dostępne w ogrodzie rośliny przekazali członkom swoich rodzin informację zwrotną dotyczącą emocji związanych z realizacją zadań i zbudowali dla siebie na pamiątkę „obrazki”
Podczas trzeciego spotkania grupy, podczas podsumowania projektu, odbyły się rodzinne prezentacje efektów wspólnego spędzania chwil na łonie natury i wielkie świętowanie, oraz warsztat „Zbuduj swój naturalny charakter”
Ostatnie spotkanie projektowe pełne było wzruszeń i dumy z osiągnięć rodzin, prezentacja odbyła się na forum. To było prawdziwie Wielkie świętowanie, przy wspólnym pieczeniu pizzy i prezentacji tego co działo się podczas projektu.

Do zobaczenia w kolejnych projektach 🙂