Program Równać Szanse

 

 

Przygoda Fundacji Znajdź Cel z RS zaczęła się w 2015 roku, kiedy to świeżo po zarejestrowaniu Fundacji dotarłam na swoje pierwsze szkolenie po pozytywnie przebytym etapie diagnozy. „Nowa” w towarzystwie widziałam że „towarzystwo” w dużej części znało się już wcześniej. Rządna wiedzy, ale przy okazji przeświadczona, że przecież „ja wszystko wiem”, naładowałam umysł świeżymi ideami i napisałam razem z młodzieżą swój pierwszy projekt. Nie dostał dofinansowania z powodu jakiegoś błędu, ale to w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Nie zrezygnowałam ani ja ani Młodzież, ponieważ w kolejnej edycji z ta samą grupą młodzieży zweryfikowaliśmy ich potrzeby i zainteresowania, i udało się.  Dzięki temu mogę powiedzieć, że od 2016 roku jesteśmy pełnoprawnym członkiem dużej rodziny Równać Szanse. Oczywiście przez cały ten okres uczestniczyłam pilnie we wszystkich dostępnych szkoleniach dla koordynatorów związanych z realizacją projektu i pracowników młodzieżowych z zakresu wykorzystania technologii, bardzo cennym był też udział w Ogólnopolskiej Konferencji w Łochowie. Poznawałam ludzi, wymieniałam pomysły, uczyłam się na salach treningowych i w kuluarach, ugruntowywałam w sobie idee podmiotowości Młodych, odkryłam moc jaką daje praca z Młodymi.

Dziś znowu jadę do Was, bo wiem, że potrzebuje, znowu spotkać „towarzystwo” osób, które robią to co ja, są specjalistami najwyższej klasy jeśli chodzi o odpowiadanie na potrzeby Młodych i oddawanie im pola do działania, pełnymi pomysłów na radzenie sobie w sytuacjach dobrych i złych.

Co jeszcze zmieniło się dzięki RS dla naszej organizacji, dzięki Wam jesteśmy rozpoznawalni w środowisku lokalnym i chyba mogę powiedzieć, że w oczach społeczności jesteśmy specjalistami w dziedzinie projektów dla Młodzieży.

Przez pryzmat tego co się wokół projektów dzieje zmienia się moje życie zawodowe, szczęśliwie trafiam na pracodawców, którzy widzą zysk z zaangażowania i współpracy z Fundacją, a przy okazji może nie zawsze widząc pełen obraz pracy projektowej, widzą rosnące zaangażowanie Młodych.