BEZOGRANICZNIK UPCYKLINGOWY

BEZOGRANICZNIK UPCYKLINGOWY, to projekt młodych dla młodych. Realizowany w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE w okresie 1.07.2016- 30.10.2017.

relacja projektowych aktywności na stronie:https://www.facebook.com/BezogranicznikUpcyklingowy/

Najpierw Młodzi aktywiści przeprowadzili analizę swoich potrzeb i w tym kontekście powstał ten projekt. Chcieli by wyzwolił ICH energię, dał szansę na wyrażenie siebie.

Mieli 14-16 lat i dość ograniczeń, chcieli uwierzyć we własne siły. Tematyka projektu dała Im okazję do wykorzystania wszystkiego co może sprzyjać Im bez ograniczeń. Korzystali z zasobów: •materialnych(zakupy w projekcie, darowizny rzeczy używanych) • środowiskowych( bliskość rzeki z której
dotychczas nie korzystali, ścieżek rowerowych, przemieszczania się rowerami) • społecznych(wsparcia dorosłych i zainteresowania rówieśników) • poszukiwania atrakcji wokół siebie( tworzenie przestrzeni
publicznej, aktywność na rzecz środowiska) • wychodzenia poza własne ograniczenia( tworzenie z niczego, wyjazdów, zaistnienia w środowisku, poszukiwanie własnej drogi rozwoju).

Młodzi chcieli podnosić wartość rzeczy i siebie samych. Szeroko zdefiniowane działania dały szansę Młodym na dostosowanie się do tego co w sobie odkryją. Był to proces poszukiwania, odkrywania, rozwoju i zmian. Prawa do prób i błędów, kreowania zgodnego z potrzebą chwili.

Główne działania obejmowały tematykę:

Łap wiatr w żagle!(regenerację żaglówki, kurs żeglarski, totem
projektu, budowanie zespołu, odpowiedzialność za siebie i grupę)

Złap tę chwilę!( fotorelacje z wydarzeń, poszerzenie przestrzeni do zaistnienia w sieci przez stronę, instrukcje, promowanie aktywności młodych)

Upcyklinguj z nami by zyskać wartość! „tworzenia z niczego”, wymyślani nowych zastosowań czy rowerowe kino w akcji!

Zajrzyj do skrzyni i znajdź swoje skrzydła!( to praca nad sobą, na miarę gotowości i potrzeb każdego z osobna, bez ograniczeń tak jak chcą młodzi.) są zaproponowaną przez młodych formą aktywności, która odpowiada na ich bieżące potrzeby i zainteresowania,  realizowane w oparciu o wartości każdego z uczestników by w pełni wykorzystać ich zaangażowanie.

Metody pracy w projekcie dały  Młodym swobodę w realizacji działań, wsparcie gdy zachodziła taka potrzeba, możliwość refleksji, podejmowania prób i popełniania błędów i korekty kierunku działań gdy zachodziła potrzeba. Wszystko by bez ograniczeń podnieść ICH wartość.