Zapraszamy na warsztaty w okresie ferii

Aby zgłosić udział dziecka w warsztatach należy przesłać wypełnioną kartę informacyjną dziecka na adres fundacja@znajdzcel.pl

proszę zwrócić szczególną uwagę na pole dotyczące alergii występujących u dziecka!