RODO

• zarządzanie danymi niezbędnymi do realizacji projektów w naszej w organizacji odbywa się zgodnie z wymogami RODO, interesariusze mają:

• prawo do informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane,
a w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania – także do informacji o zasadach ich podejmowania,
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania
(zgodnie z art. 12, 13 i 14);
• prawo do udostępniania i przeniesienia danych (zgodnie z art. 15 i 20);
• prawo do poprawienia i usunięcia danych (zgodnie z art. 16 i 17);
• prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 7, 18 i 21);
• prawo do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie” (zgodnie z art. 22)