V rocznica powstania Fundacji

Za nami świętowanie, tak sobie dzisiaj myślę, że bardzo trudno w krótkim czasie zawrzeć wszystkie słowa, którymi chciałabym wyrazić wdzięczność, że wszystko co zostało wczoraj powiedziane to zbyt mało, dlatego jeszcze raz DZIĘKUJĘ. Dziękuję też za to że byliście wczoraj z nami i chociaż, dzisiaj chciałabym spotkać się z Wami znowu i podziękować jeszcze bardziej to na kolejną okazję muszę pewnie poczekać. Dziękuję za wspólny taniec, który mam nadzieję będzie wstępem do nowych działań w projektach na wyniki których czekamy. Udało nam się spotkać, chociaż wiem, że część wspierających była z nami tylko myślami, dziękuję również za taką obecność.

W imieniu swoim i Fundacji dziękuję: Młodym liderom Jakubowi Matuszakowi, Maćkowi Górnikowskiemu, Mikołajowi Gryz, Karolowi Wacławskiemu, Wiktorii Śliwińskiej, Hannie Woźniak, wszystkim starszym i młodszym uczestnikom naszych projektów, Ich rodzicom i opiekunom, najbliższym którzy służą nam wsparciem w działaniu i tworzeniu koncepcji do nowych działań: Elżbiecie i Walerianowi Bruchajzer, Dagmarze Polańskiej-Chyła, Małgorzacie Antoszczyszyn-Gryz, Annie i Michałowi Dusińskim, Wiolecie Szymczak Domino, Halinie Jordan, Krzysztofowi Koniecznemu, Jakubowi Nowotarskiemu, Joannie Mazurkiewicz, Katarzynie Nowak Drozd, Ewie Skrzypczak, Teresie Maciejewskiej, Joannie Oleszczyk, Łukaszowi Gorylowi, Henrykowi Wiszowskiemu, Eligiuszowi Jankowskiemu, Ewie Matuszczak, Arkadiuszowi Kłosowi, Mariuszowi Brelskiemu, Katarzynie Kamińskiej, Justynie Prajs oraz niezawodnej księgowej Krystynie Rajzer,

Wspierającym nas organizacyjnie i finansowo instytucjom, organizacjom i osobom: Radzie Fundacji Znajdź Cel Arturowi Fedeczko, Michałowi Skalnemu, Andrzejowi Milianowi, władzom gminy Oborniki Śląskie Burmistrzowi Arkadiuszowi Poprawa, vice Burmistrzowi Henrykowi Cymermanowi, przedstawicielom wydziału ds. Promocji i Organizacji Pozarządowych Gminy Oborniki Śląskie : Katarzynie Strzałkowskiej, Katarzynie Jarczewskiej, Monice Salwirak, Dawidowi Bernadek , przedstawicielom współpracujących Szkół: Dyrektorowi Wojciechowi Wróblowi, Dyrektor Irenie Przybylskiej, Sekretarz Wioletcie Mazur, Dyrektor Marcie Michalkiewicz, Przewodniczącej Rady Rodziców Monice Bień, Sołtys Pęgowa Marcie Rogali, Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Pęgowa Maciejowi Borowskiemu, Prorektorowi ds. studenckich PWR Jackowi Lamperskiemu, Dyrektorowi domów studenckich PWR Michałowi Skalnemu, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWD Agnieszce Zakęś, Zarządowi Kolei Dolnośląskich, Prezesowi Zarządu MPK Wrocław Krzysztofowi Balawejder, Magdalenie i Adamowi Mazij właścicielom firmy Pacon, Adamowi Chomnickiemu i Magdalenie Kopeć grafikom firmy Pacon, Koordynatorom Programu Równać Szanse Arturowi Łędze i Pawłowi Waleckiemu, Fundacji Nida Barbarze Margol, Jarosławowi Kilon, Justynie Kowalczyk, Joannie Borowskiej, Fundacji Szkoła Liderów PAFW w osobach Szefowej Programu Agnieszki Szelągowskiej i Koordynatorki XV edycji Agnieszki Wróblewskiej, Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich w osobach Lidii Kuczmierowskiej, Piotrowi Henzlerowi, Izabeli Jaroń , przedstawicielowi biura AIESEC PWR Maciejowi Wierzyńskiemu, wolontariuszom którzy gościli u nas w ostatnim roku

wszystkim którzy przyczyniają się do realizacji celów i misji, jak również do rozwoju naszej organizacji dziękuję Anna Pukacz Górnikowska

Podziękowanie kieruję do wszystkich zaangażowanych w przygotowanie wczorajszego spotkania, a w szczególności dla Zuzi Szymczak-Domino, Karola Wacławskiego, Mikołaja Gryza których występ uświetnił wczorajsze spotkanie. Dziękuję też Anecie Wacławskiej, Aleksandrze Maciejczyk, Julii Gryz, Maćkowi Górnikowskiemu i jak zwykle gościnnej Szkole Podstawowej w Pęgowie i dyżurującym paniom Jolancie Dębowskie i Ewie Dobrzańskiej . Dziękuję za pomoc w ogarnięciu after party Katarzynie i Bartłomiejowi Woźniakom, Darii Foryńskiej, fajnie, że Wam mamy 🙂