Centrum Aktywności w Pęgowie

to już kolejne w ostatnim czasie podsumowanie projektu, który jak mamy nadzieję staje się powoli wizytówką naszej fundacji gromadzącą wokół siebie wszystkich spragnionych działań i aktywności 🙂

Tą odsłonę projektu dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii oraz Lgd Kraina Wzgórz Trzebnickich

Jesteśmy dumni, że w trakcie realizacji działań nastąpiła integracja międzypokoleniowa, Młodzi nauczyli czegoś Starszych i odwrotnie. Zauważyliśmy, że to dzięki wymianie doświadczeń wzrósł wzajemny szacunek do siebie członków naszej społeczności, a wartością dodaną stał się wspólnie spędzony czas oraz zacieśnienie relacji sąsiedzkich. Wnioskujemy, więc, że największą korzyścią dla społeczności lokalnej okazała się cykliczność spotkań i oddolny charakter inicjatywy, dlatego wkrótce rozpoczniemy kolejne spotkania pod szyldem Centrum i już dziś serdecznie Was na nie zapraszamy 🙂

Dziękuję za zaangażowanie wolontariuszom zaangażowanym w realizację projektu: Jolancie Grodzkiej, Elżbiecie Bruchajzer, Zofii Górnikowskiej, Katarzynie Nowak-Drozd

Szczególne podziękowania za wsparcie merytoryczne i wszelką pomoc kierujemy na ręce Grzegorza Dereli, Prezesa Zarządu LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, oraz Pani Ewy Rogowskiej – Koordynatorce ds Biura i Informacji