Celem naszej działalności jest:

inicjowanie, realizacja i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej w dziedzinach: nauki, oświaty, wychowania, gospodarki, kultury narodowej, ochrony środowiska, sportu oraz rozwijanie społeczności lokalnych m.in. przez: działalność edukacyjno-oświatową, rozwój zasobów ludzkich, aktywizację i rozwoju społeczności lokalnych, szkolnych wspieranie ruchu rodzicielskiego, rozwój współpracy rodziców i szkoły edukację i aktywność obywatelską. rozwój wolontariatu

Dodaj komentarz