Za nami realizacja projektu Dziecięca Modelarnia Zrównoważonego Rozwoju

W ramach projektu prowadziliśmy cykl działań edukacyjno-konstrukcyjnych w trzech szkołach równocześnie, w zajęciach uczestniczyło łączne 60 uczestników i uczestniczek, a ich zaangażowanie doprowadziło do zbudowania eksponatów i zorganizowania wystaw promujących postawę rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji w zakresie ochrony środowiska. Skupiliśmy się głównie na 4 z 17 celów tj.: *Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji *Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom *Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony *Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej Interaktywne eksponaty zmobilizowały społeczność szkolną i gości do przemyśleń i zamiany postaw na bardziej zrównoważone.

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Pęgowie, Urazie i SP 3 w Obornikach Śląskich za współpracę i zaangażowanie w realizacji projektu.

Projekt Dziecięca Modelarnia Zrównoważonego Rozwoju był współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Dodaj komentarz