Miks kultury! rekrutujemy na warsztaty

Czekamy na zgłoszenia!
Mamy dla Was atrakcje na każdy dzień tygodnia, dla każdej grupy wiekowej!

Rekrutujemy po 12 osób do każdej z 5 grup, zajęcia warsztatowe będę prowadzone cyklicznie od końca czerwca do ok. 15 października. Szczegółowy plan i ewentualne przerwy wakacyjne zostaną omówione w poszczególnych grupach.

W projekcie zostanie zrealizowanych co najmniej 50 warsztatów 🙂 jeśli pomożecie nam w zrzutce, być może uda się ich zrealizować jeszcze więcej 🙂 oto link

Zajęcia manualne będą się odbywały w namiocie plenerowym na terenie Fundacji w Pęgowie przy ul. Wierzbowej 15, z zachowaniem rygoru sanitarnego, i po podpisaniu oświadczeń dotyczących zagrożeń. Zgody dla dzieci i młodzieży musza być podpisane i dostarczone w oryginale przez prawnych opiekunów, przed rozpoczęciem warsztatów. Opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka przed dotarciem na warsztat i bezpośrednio po jego zakończeniu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wybrane elementy wytworzone podczas warsztatów zostaną wykorzystane do ozdobienia świetlicy w Pęgowie.