Świat bliżej nas, tydzień drugi za nami

Trwa kolejny tydzień pobytu wolontariuszy AIESEC w szkołach i fundacji, coraz więcej dzieciaków widziało już prezentacje o Indonezji i Laosie, a teraz zaczynają uczestnictwo w warsztatach językowych. Wiemy o sobie coraz więcej, budujemy atmosferę wzajemnego zaufania, czerpiemy od siebie pełnymi garściami. To trochę jak odkrywanie innego Świata i o to przecież chodzi. Tym razem wolontariusze pierwszy raz w życiu mieli okazję dotknąć śniegu. Zapraszamy na relację z tego tygodnia.

Dziś oprócz relacji, serdeczne podziękowania dla tych, którzy wspierają naszą inicjatywę. Drodzy moi, bez wsparcia tych osób nasz projekt nie miałby szans na realizację, dlatego z całego serca dziękujemy w szczególności: Pani Agnieszce Zakęś Zastępczyni Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Panu dr inż. Jackowi Lamperskiemu Prorektorowi Politechniki Wrocławskiej d/s studenckich, Panu Michałowi Skalnemu Dyrektorowi Działu Domów Studenckich Politechniki Wrocławskiej, Sołectwu Pęgów i Sołtys Pani Marcie Rogali, przedsiębiorstwu Koleje Dolnośląskie S.A., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. we Wrocławiu, Dyrektorom współpracujących Szkół Pani Marcie Michalkiewicz i Panu Wojciechowi Wróblowi, Państwu Elżbiecie i Walerianowi Bruchajzer, Pani Teresie Maciejewskiej.

Za pomoc w organizacji zbiórki funduszy Pani Małgorzacie Antoszczyszyn-Gryz, Pani Katarzynie Nowak-Drozd, Pani Annie Dusińskiej, Pani Ewie Skrzypczak i wszystkim, którzy finansowo i organizacyjnie wspierają realizację projektu.