Zapraszamy Młodzież do udziału w projekcie!

jeśli masz 12-19 lat przyjdź we wtorek 25.06.2019 na spotkanie organizacyjne


chcemy stworzyć okazję by młodzi ludzie,
realizując różne aktywności poruszali tematykę Wolności osobistych obywatelski itd, by uświadamiając sobie
czym jest dla nich Wolności czym się wyraża byli bardziej świadomi wagi zmian, które dokonały się dzięki
wygranym przez „Solidarność” wyborom 4 czerwca 1989 roku, a także przystąpieniu Polski do NATO i UE.
Zaplanowane przez Młodych działania będą rozwijały wśród młodych ludzi postawy obywatelskie,
świadomość europejskich korzeni oraz znaczenie udziału w społeczności międzynarodowej. Grupa która
tworzyła założenia, jest „nowa” i jak dotychczas tylko przyglądała się działaniom które prowadzili Ich starsi
koledzy, planując założenia projektowe są gotowi podjąć wyzwanie do zaangażowania się w działania na
rzecz wspólnego dobra oraz poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa. Dzięki
realizacji różnorodnych aktywności uczestnicy projektu nabędą i w praktyce przećwiczą umiejętność
dzielenia się z innymi wiedzą dotyczącą wolności obywatelski, brania odpowiedzialności za swoją wolność, a
dzięki różnym formom aktywności nauczą się jak docierać z przekazem o ważnych sprawach do rówieśników
i lokalnej społeczności. Uczestnikami projektu będzie grupa 14 Młodych, dotacja zostanie przeznaczona na
działania związane z organizacją wszystkich aktywności projektowych, Młodzi poszukają sprzymierzeńców
do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć
 
Celem projektu, przybliżenie Młodym tematyki przemian ustrojowych, które miały miejsce w Polsce 30 lat
temu. Odpowiedź na pytanie czym dla nich jest Wolność i co się zmieniło się w Polsce dzięki zmianom
zapoczątkowanym w 1989 roku oraz kontynuowanych po przystąpieniu do NATO i UE. Skonfrontowanie
Młodych z tym co pamiętają ich najbliżsi sprzed okresu demokracji, uświadomienie Młodym potrzeby
dbałości o wolność i demokrację. Zaangażowanie Ich w kreatywne działania upamiętniające te wydarzenia.
 
Harmonogram działań
Lipiec 2019
rozpoczęcie, promocja działań, organizacja debaty na temat Wolności w Pęgowie,
wspólne śpiewanie przy ognisku, wybór tekstów, wydruki tekstów piosenek, np Biała
flaga – Republika, rozpoczęcie zdjęć do filmu, Zakup prasy sublimacyjnej i materiałów do
tworzenia gadżetów pamiątkowych
Sierpień 2019
Nagrywanie filmu podczas spotkań. Zorganizowanie pokazu filmu- film jest dobrą okazją
do rozmowy, zaproszenie członków społeczności lokalnej. Film – Ucieczka z kina
„Wolność” dotyczący historii Polski okresu przemian ustrojowych, rozmowy i dyskusje po
prelekcji przybliżające atmosferę tamtych czasów Przygotowanie gadżetów
pamiątkowych na rajd rowerowy i turniej gier planszowych Opracowanie zadań na punty
rajdu
Wrzesień 2019
Zorganizowania rajdu rodzinnego z zadaniami dotyczącymi tematyki przemian
ustrojowych i przynależności Polski do Unii i NATO, we współpracy z Pęgowską Grupą
Rowerową Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju planszówek w oparciu o gry
dotyczące tematyki przemian ustrojowych i pokazujących rzeczywistość PRL, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Pęgowa Zorganizowanie warsztatów dla dzieci,
w współpracy z nauczycielami z SP w technice asamblaż- Statua Wolności d
Październik 2019
Wyjazd do Centrum Solidarności w Gdańsku, świętowanie na wyjeździe Prezentacja filmu
nakręconego podczas trwania projektu

Dodaj komentarz