Zapraszamy na półkolonie STEM & FUN

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

w dniach od 10 do 14 lutego 2020, dzieci w wieku od 6 do 12 lat zapraszamy do udziału w 5-cio dniowym turnusie półkolonii STEM & FUN

Kartę kwalifikacyjną dziecka oraz podpisany regulamin kolonisty przez obojga rodziców lub opiekuna prawnego, zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz plan półkolonii wraz z dowodem zapłaty za udział można złożyć w biurze Fundacji ul. Wierzbowa 15, Pęgów

W dowodzie wpłaty proszę wpisać: DATĘ TURNUSU I IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA,

Numer konta do wpłat:24 2030 0045 1110 0000 0423 5760

Zajęcia programowe prowadzone są w godzinach 9.00–15.00 na terenie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Pęgowie. Po wcześniejszym zgłoszeniu jest możliwe przyprowadzanie dziecka od 8.00 i odbiór do 16.00tej

Każdego dnia dzieci otrzymają 3 posiłki,ponadto woda, herbaty owocowe i lemoniada dostępne będą bez ograniczeń

W przypadku rezygnacji z półkolonii, zwrot wcześniej wpłaconej kwoty dokonujemy tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu do poniedziałku poprzedzającego dany turnus.

Wszyscy uczestnicy półkolonii muszą na każde zajęcia przynosić stroje sportowe i obuwie zmienne.

Zgłoszenia przyjmowane są do  13 stycznia 2020 r.

Dostarczenie kompletu dokumentów jest warunkiem przyjęcia na półkolonie